Καιρός


Εκκλησίες


Στους Παξούς υπήρχαν 39 ναοί το 1686, 45 το 1739 και 51 το 1781.

Σήμερα, στο νησί υπάρχουν 64 εκκλησίες, από τις οποίες οι 2 είναι παλαιοχριστιανικές του 6ου αιώνα (Αγία Μαρίνα, Άγιος Στέφανος στο Πόρτο του Οζιά). Σε όλες υπάρχουν αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά στοιχεία. Μαρμάρινα τέμπλα, πόρτες, παράθυρα, καμπαναριά, εικόνες με καλλιτεχνική και αρχαιολογική αξία και αξιόλογες τοιχογραφίες.

Όλες, αποτελούν αξιοσημείωτα μνημεία του νησιού.Paxos Tourist Guide 2015
     
 
Powered by Double Click
Φωτογραφικό υλικό: Σπύρος Κολοβός & Δημήτριος Κίντζιος